Rick Shiels

Rick Shiels, stručnjak za golf i YouTube, koji je već desetljeće igrao za PGA Golf, uživa u bračnom životu sa suprugom. Povrh toga, par ima troje ljupke djece. pronaći Bračni život, procijenjenu neto vrijednost, plaću, karijeru i više.